دبیر شورای عالی فضای مجازی: مردم از تماشای ویدیو در بستر شبکه استقبال کرده اند