واشینگتن‌پست مدعی شد: دولت اوباما نمایندگان کنگره را از تحریم سوریه منصرف کرد

روزنامه آمریکایی واشینگتن پست مدعی شد دولت اوباما ، قانونگذاران را از رأی‌گیری برای تحریم دولت سوریه منصرف کرده است.