واشینگتن‌پست مدعی شد: دولت اوباما نمایندگان کنگره را از تحریم سوریه منصرف کرد