بازگشت خسرو حیدری به تمرینات گروهی

هافبک راست پای استقلال بعد از چند روز دوری از تمرینات گروهی امروز در کنار سایر بازیکنان تمرین کرد.