کهن‌ترین تمدن کشاورزی جهان در ایران

تپه باستانی چغاگلان با قدمت ۱۲۰۰۰ساله در سلسله جبال زاگرس در استان ایلام به همراه چند مکان دیگر در خاورمیانه جزء اولین مناطقی در دنیا هستند که کشاورزی توسط بشر در آن رونق یافته است. چغاگلان می‌تواند ظرفیت خوبی برای گسترش گردشگری کشاورزی در ایران باشد.