کرملین: سرمان شلوغ است، رقابت‌های انتخاباتی آمریکا را کم‌ و بیش دنبال می‌کنیم

سخنگوی کاخ کرملین گفت که مسکو نیز رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا را دنبال می‌کند اما صرفا روی اظهاراتی که به روسیه مربوط است متمرکز می‌شود.