جنگ سوریه را برده‌ایم/ آمریکا دیگر نمی‌تواند سرنوشت منطقه را تعیین کند

مشاور وزیر خارجه با بیان اینکه جنگ سوریه را ما برده‌ایم، تصریح کرد: آمریکا دیگر نمی‌تواند سرنوشت منطقه را تعیین کند.