جنگ سوریه را برده‌ایم/ آمریکا دیگر نمی‌تواند سرنوشت منطقه را تعیین کند