تجمع صاحبان مسکن مهر تا بعدازظهر امروز ادامه یافت (+عکس)