کاپیتان تولدت مبارک +پوستر

کاپیتان آ.اس.رم ۴۰ ساله شد.