جنگ سوریه را ما برده‌ایم/آمریکا دیگر نمی‌تواند سرنوشت منطقه را تعیین کند

مشاور وزیر امور خارجه گفت: ما در مقابل تمام مستضعفان مسئول هستیم.