جنگ سوریه را ما برده‌ایم/آمریکا دیگر نمی‌تواند سرنوشت منطقه را تعیین کند