کشته شدن فرماندهان خارجی در حمله به اتاق عملیات تروریست ها در حلب

روسیه با شلیک سه فروند موشک کالیبر، شماری از فرماندهان خارجی که مسئولیت ادارۀ جبهّ تروریست ها در حومۀ حلب را بر عهده داشتند، به هلاکت رساند.