کشته شدن فرماندهان خارجی در حمله به اتاق عملیات تروریست ها در حلب