احضار سردبیر روزنامۀ کویتی به اتهام توهین به ایران

وزارت رسانه کویت از روزنامه الرأی این کشور شکایت کرده و اعلام کرده مطالب منتشر شده در این رسانه به روابط تهران و کویت آسیب می‌زند….