۷ میلیون بازنشسته داریم/ درمان از نان شب برای بازنشسته واجب‌تر است

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: درمان از نان شب برای بازنشستگان واجب تر است و انتظار داریم در بخش درمان و در بیمه تکمیلی به ما کمک شود.