تحلیل گران از عرضه نسل جدید مک بوک پرو و مک بوک ایر در آینده نزدیک می گویند

عرضه نسل جدید مک‌بوک پرو و مک‌بوک ایر نزدیک است، چراکه تولید انبوه این محصولات از فصل دوم ۲۰۱۶ آغاز شده است.