یکی از نمایندگان کنگره: ترامپ همه علائم اختلال شخصیتیِ خودشیفتگی را دارد

یکی از نمایندگان کنگره آمریکا از حزب دموکرات درخواست کرده است دونالد ترامپ معاینه روانی شود.