یکی از نمایندگان کنگره: ترامپ همه علائم اختلال شخصیتیِ خودشیفتگی را دارد