طاهری: قراردادهای پرسپولیس غیر واقعی نیست

سرپرست باشگاه پرسپولیس تأکید کرد، این باشگاه با هیچ مربی و بازیکنی دو قرارداد امضا نکرده است.