سهم ۳۵ درصدی ایران در حمل و نقل دریای خزر

سهم ایران از حمل و نقل دریای خزر ۳۵ درصد بوده که تا دو سال آینده تلاش میشود به ۵۰ درصد برسد.۱۷:۳۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر