مردم بحرین با یادآوری عاشورا به فداکاری خود ادامه دهند

 به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، علمای بحرین خطاب به  تحصن کنندگان مقابل منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم در شهرک الدراز به مناسبت صد روز پایداری شان، پیامی ارسال کردند و از آنها خواستند با یادآوری واقعه عاشورا به فداکاری خود ادامه دهند. این تحصن بعد از لغو تابعیت شیخ قاسم در تاریخ بیستم ژوئن سال […]