ایران جامع‌ترین بازرسی هسته‌ای را که تاکنون برقرار بوده است را پذیرفت/ آن‌ها هسته راکتور پلوتونیوم خود را از کار انداختند

رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که به دنبال توافق هسته‌ای، تهران با جامع‌ترین بازرسی‌های هسته‌ای که تا کنون برقرار بوده موافقت کرد.