علاقه آمریکایی ها به کنسول های نینتندو کاهش یافته است