چرا هنگام خواب، باید تلفن همراه را از خود دور کنید؟!

بسیاری از افراد عادت کرده‌اند که تلفن همراهشان را هنگام خواب درکنار خود قرار دهند، و برای این کار دلایلی از جمله استفاده از زنگ هشدار موبایل و سرزدن به شبکه های اجتماعی دارند، اما شاید خیلی ها ندانند که این کار بسیار خطرناک است….