برجام و تعهدات طرف مقابل محور سخنرانی روحانی در مجمع عمومی

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با تاکید بر اینکه ایران تعهدات خود در برجام را به صورت تمام و کامل انجام داده است، گفت: رئیس جمهور در سخنرانی خود مسئله پایبندی به برجام و توقعاتی که از طرف مقابل است را مطرح خواهد کرد.