فهرست شرکت های بازاریابی شبکه ای با مجوز در سایت این وزارت صنعت ، معدن و تجارت وجود دارد

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نیروی انتظامی گفت: این ادعا که برخی شرکت های بازاریابی شبکه ای و هرمی مجوز فعالیت را مستقیما از پلیس فتا دریافت کرده اند، کذب است.