اظهارات بی‌سابقه وزیر خارجه فرانسه در مورد «تروریست‌های خوب و بد» و رابطه معارضین سوری با القاعده