مهدی‌پور: با تمام وجود آقا یحیی را دوست دارم

مهدی مهدی‌پور در دیدار مقابل استقلال مرتکب خطای روی بختیار رحمانی شد که خودش می‌گوید آنقدر این حرکت قدرتی نبود که خطای پنالتی اعلام شود اما باز من به نظر کارشناسان و داوری احترام می‌گذارم.