اسکای نیوز: دیدار نخست‌وزیر انگلیس با رئیس جمهور ایران در نیویورک