اولاند خواستار پایان دادن به جنگ در سوریه شد

رئیس جمهور فرانسه روز سه شنبه خواستار پایان دادن به جنگ و کشتار در سوریه شد.