نشست خبری سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، فردا برگزار می‌شود

فردا، نشست خبری مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، فردا برگزار می‌شود.