نشست خبری سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، فردا برگزار می‌شود