از نصب تصاویر ابوبکر البغدادی بر روی الاغ تا اسارت بیش از ۳ هزار زن نگون‌بخت ایزدی در چنگال داعش

آخرین اخبار مربوط به جنایات گروه تروریستی داعش را در اینجا مشاهده کنید.