نعیم قاسم: آمریکا آماده حل سیاسی بحران سوریه نیست/ مردم یمن شکست نخواهند خورد