رزمایش نیروی دریایی آمریکا در عمان برای انتقال اتباع خود از منطقه

واحدهای تابعه نیروی دریایی آمریکا در خاورمیانه اولین رزمایش تخلیه آمریکایی‌های حاضر در خاورمیانه را در عمان برگزار کردند.