انگلیس اطمینان داد برای مقابله با تهدیدات با اروپا همکاری می‌کند

وزیر دفاع انگلیس در اسلواکی ضمن دیدار با همتایان اروپایی خود گفت با وجود برگزیت این کشور نقش فعال خود را در میان دیگر کشورهای اروپایی برای مقابله با تهدیدات حفظ می‌کند.