خدای بزرگ را شکر به خاطر نعمت‌ برخورداری از ولایت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع)

از خانواده شهیدان، جانبازان و آزادگان همیشه شرمنده بودم که نمی‌توانستم خدمتگزار خوبی باشم؛ مرا حلال کنند.