روحانی وارد نیویورک شد

رییس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در هفتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، وارد نیویورک شد.