روحانی قانون کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس‌جمهور قانون کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص را برای اجرا ابلاغ کرد.