بیانیه ۴۰ نماینده در اعتراض به IPC/ «اجرای این الگو مضر و خطرناک است»

۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی طی بیانیه‌ای نسبت به قراردادهای جدید نفتی اعتراض کردند.