بازگشت برانکو و دستیارانش به تمرین/ گزارش تمرین پرسپولیس

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس امروز با بازگشت برانکو ایوانکوویچ و ۲ تن از دستیارانش دنبال شد.