احتمال حضور سنگربان بارسلونا در خط میانی رد شد

در روزهای شایعات زیادی در مورد احتمال استفاده لوییس انریکه از مارک آندره تراشتگن، سنگربان آلمانی بارسا در خط میانی این تیم شنیده شده است.