«صد روز دفاع از دین و وطن» در بحرین

مخالفان نظام آل خلیفه در خارج از بحرین با انتشار بیانیه ای بر پایبندی مردم این کشور به ارزش ها، اصول، قانون و وحدت ملی تاکید کردند….