کنایه نفتی دبیرکل اوپک به سعودی‌ها

بارکیندو دلیل اصلی کاهش قیمت نفت در سال های اخیر ایجاد مازاد عرضه نفت در بازار جهانی بود که اصلی ترین دلیل آن نیز عرضه حجم‌های بالای نفت نامتعارف و پرهزینه به بازار بوده است.