طرح ممنوعیت پرداخت پول نقد به ایران در مجلس نمایندگان آمریکا به رای گذاشته می‌شود

یک قانونگذار ارشد کنگره آمریکا اعلام کرد مجلس نمایندگان این کشور روز جمعه درباره طرح ممنوعیت پرداخت پول نقد به ایران رأی‌گیری می‌کند.