کادیلاک اسکالید ۸۴۲ اسب بخاری

تیونر هنسی از محصول جدید خود را که یک کادیلاک اسکالید به قدرت ۸۴۲ اسب بخار است معرفی کرد.