رئیس‌جمهور، قانون کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص را ابلاغ کرد