ایران عضو بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا شد

دولت جمهوری اسلامی ایران با امضای حجت الاسلام روحانی عضو بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا شد.