سازمان‌ ملل ادعای خود علیه دمشق و مسکو را پس گرفت

سازمان ملل که سوریه و روسیه را به بمباران هوایی کاروان کمک های انسان دوستانه متهم کرده بود، ادعای خود را پس گرفت.